§1 Postanowienia ogólne


1.1 Regulamin serwera, zwany dalej „Regulaminem”, ustala podstawowe normy oraz określa prawa użytkowników naszej sieci.
1.2 Rejestracja na serwerze jest jednoznaczna z akceptacją zasad na nim panujących.
1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4 Postanowienia regulaminu obowiązują każdego użytkownika bez względu na posiadaną rangę.
1.5 Nasze serwery są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
1.6 Nieprzestrzeganie zasad może skutkować zablokowaniem dostępu do przywilejów, a nawet czasowego lub permanentnego dostępu do serwerów.
1.7 Użytkownik korzystając z usług serwera zobowiązuje się:
    1.7.1)  Do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu i znajomości go.
    1.7.2)  Do zapoznania się z netykietą i przestrzegania jej.
    1.7.3)  Do zachowania kultury i postępowania zgodnie z sumieniem.
    1.7.4)  Do zachowania ogólnopojętej zasady dobrego wychowania, ograniczonego zaufania i norm socjalnych.
1.8 W przypadku gdy zostaniemy oszukani przez innego gracza należy posiadać na niego dowód w postaci Screenów, filmiku itp. w przeciwnym wypadku Administracja nie ma obowiązku pomóc osobie poszkodowanej.


§2 Zasady


2.1 Podczas przebywania na serwerze zakazuje się:
    2.1.1)  Używania modyfikacji pozwalających na osiągnięcie nieuczciwej przewagi nad innymi graczami.
    2.1.2)  Wykorzystywania błędów serwera oraz gry dla własnych korzyści.
    2.1.3)  Używania niedozwolonych przedmiotów, których nie da się zdobyć podczas zwykłej gry.
    2.1.4)  Reklamowania:
          2.1.4.1)  Serwerów gier
          2.1.4.2)  Serwerów głosowych
          2.1.4.3)  Witryn internetowych
          2.1.4.4)  Profili społecznościowych
    2.1.5)  Podszywania pod członków administracji i graczy.
    2.1.6)  Prób otrzymania nielegalnego dostępu do kont innych użytkowników.
    2.1.7)  Rozpowszechniania danych osobowych.
    2.1.8)  Obrażania innych użytkowników, oraz serwera.
    2.1.9)  Przeklinania, faszyzmu, rasizmu oraz erotyki.
    2.1.10) Spamowania, floodowania, oraz spamowania komendami (typu. /tpa)
    2.1.11) Proszenia administracje o przedmioty/pieniądze/rangę/event.
    2.1.12) Tworzenia tzw. "multikont".
    2.1.13) Budowania wulgarnych budowli na mapie.
    2.1.14) Udostępniania jakichkolwiek adresów IP.
    2.1.15) Zatajania informacji na pytania administracji.
    2.1.16) Wysyłania linków bez pozwolenia administracji.
    2.1.17) Omijania cenzury na czacie.
    2.1.18) Tworzenia chaosu / zamieszania na serwerze.
    2.1.19) Wpływania negatywnie na psychikę administracji.
    2.2) Grożenia oraz szantażowania innych osób.
    2.2.1) Wprowadzania innych ludzi w błąd.
    2.2.2) Poniżania innych osób.
    2.2.3) Niszczenie czyjeś budowli na claimie.
    2.2.4) Kradnięcia czegokolwiek na claimie bez zgody właściciela.
    2.2.5) Nadużycia sadzenia bambusu na terenie całej mapy.
    2.2.6) Zakaz zabijania na cuboidach.
    2.2.7) Zakaz stawiania cuboida blisko innego bez zgody właściciela min. 50 kratek.
    2.2.8) Zakaz robienia farm zero-tickowych.
    2.2.9) Utrudniania graczom, administratorom w grze.
    2.2.10) Zakazuje się robienie tzw. nóżek 
    2.3) Zakazuje się użytkowania farm Anty-AFK w godzinach dziennych 9-22.
    2.3.1) Zakazuje się sprzedaży wybranych przedmiotów po zaniżonych cenach. (lista oraz minimalne ceny w §4)
    2.3.2) Zakazuje się wystawiania nadmiernej ilości bloków typu : bruk, netherrach, ziemia na ah/ca
    2.4) Zakazuje się sprzedawanie głów administratorów 
    2.4.1) Zakazuje się sprzedawania głów graczy bez ich zezwolenia 
    2.5) Należy stosować się do zasad netykiety.
    2.6) Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty. Nie dotyczy punktu 1.8 w przypadku posiadania dowodów.
    2.7) Nakazuje się przestrzegania zasad areny PVP oraz areny do pojedynków
    2.8) Zakazuje się przeszkadzanie w czyichś walkach na arenie do pojedynków


§3 Zasady


3.1 W tym rozdziale opisane są nakładane kary za poszczególne czyny.
3.2 W przypadku gdy jakieś wystąpienie nie zostało zawarte w poniższym taryfikatorze Administrator ustala wymiar kary w swoim zakresie.
3.3 Poniższa lista przedstawia zasadniczą część rozdziału. Gdy użytkownik otrzyma wszystkie trzy wymiary kar Administrator ma prawo ukarać gracza w dowolnym przez siebie wymiarze czasu nie przekraczając czasu kary najwyższej.
              (Czyn || Kara za pierwszym razem / Kara za drugim razem / Kara za trzecim razem / Kara najwyższa)
    3.3.1)  Używanie cheatów  ||  Perm ban
    3.3.2)  Używanie cheatów (przyznanie się podczas sprawdzania) ||  Ban na 7 dni
    3.3.3)  Spamowanie wiadomościami (od 3 wiadomości) ||  Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 30 minut / Wyciszenie na 2 godziny / Wyciszenie na 6 godzin
    3.3.4)  Stosowanie wulgaryzmów na chacie ||  Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 30 minut / Wyciszenie na 2 godziny / Wyciszenie na 12 godzin
    3.3.5) Floodowanie na chacie  ||  Wyciszenie na 5 minut / Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 20 minut / Wyciszenie na 60 minut
    3.3.6) Prowokowanie do spamu  || Ostrzeżenie / Wyciszenie na 5 minut / Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 60 minut
    3.3.7) Proszenie Administrację o event/rangę/przedmioty/pieniądze itp. ||  Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 20 minut / Wyciszenie na 30 minut / Wyciszenie na 60 minut
    3.3.8) Nagminne prośby skierowane do innych graczy o przedmioty/pieniądze itp.  ||  Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 30 minut / Wyciszenie na 2 godziny / Wyciszenie na 6 godzin
    3.3.9) Pisanie drukowanymi/dużymi literami na chacie  ||  Wyciszenie na 5 minut / Wyciszenie na 10 minut / Wyciszenie na 20 minut / Wyciszenie na 60 minut
    3.3.10)  Obrażanie graczy  ||  Wyciszenie na 30 minut / Wyciszenie na 60 minut  / Wyciszenie na 3 godziny / Ban na 6 godzin
    3.3.11)  Obrażanie administracji ||  Wyciszenie na 60 minut / Ban na 60 minut / Ban na 2 godziny / Ban na 12 godzin
    3.3.12)  Prowokowanie administracji  ||  Wyciszenie na 15 minut / Wyciszenie na 30 minut / Ban na 60 minut / Ban na 6 godzin
    3.3.13)  Oszukiwanie graczy ||  Ban na 12 godzin / Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na tydzień
    3.3.14)  Posiadanie wulgarnego nicku ||  Ostrzeżenie / Ban permanentny
    3.3.15) Wykorzystywanie błędów serwera  ||  Ban na 60 minut / Ban na 3 godziny / Ban na 12 godzin / Ban na 7 dni
    3.3.16) Spamowanie komendami  ||  Ostrzeżenie / Ban na 5 minut / Ban na 10 minut / Ban na 30 minut
    3.3.17) Posiadanie multikont  ||  Zbanowanie wszystkich kont. Na główne konto gracza nałożenie kary zbanowania na 8 godzin.
    3.3.18) Budowanie budowli wulgarnych   ||  Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 3 doby / Ban na tydzień
    3.3.19) Niszczenie czyjeś budowli na claimie  ||  Ban na 3 dni / Ban na 7 dni / Ban na 30 dni / Ban permanentny
    3.3.20) Kradnięcie czegokolowiek na claimie ||  Ban na 12 godzin / Ban na 24 godziny / Ban na 3 dni / Ban 7 dni
    3.3.21) Nadużycie sadzenia bambusa  ||  Usunięcie bambusa / Ban na 12 godzin / Ban na 3 dni / Ban na 7 dni
    3.3.21) Zabijanie na terenie cuboida || Ban na 12 godzin / Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby/ Ban na tydzień 
    3.3.22) Robienie tzw. "nóżek" || Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 3 doby / Ban na tydzień
    3.3.23) Robienie farm zero-tickowych || Usunięcie / Ban na 7 dni / Ban na 31 dni / Ban permanentny
    3.3.24) Utrudnianie || Kick / Ban na godzinę / Ban na 6 godzin / Ban na 1 dzień
    3.3.25) Użytkowanie farm Anty-AFK || Ban na 1 dzień
    3.3.26) Sprzedaż wybranych przedmiotów po zaniżonych cenach || Usunięcie oferty / Ban na 1 dzień
    3.3.27) Wystawianie nadmiernej ilości bloków typu na sklepie: bruk, netherrack, ziemia || Usunięcie oferty / Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 5 dób 
    3.3.28) Sprzedawanie główek administracji || Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 3 doby / Ban na tydzień
    3.3.29) Sprzedawanie główek graczy bez ich zgody || Ban na 12 godzin / Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 5 dób 
    3.3.30) Brak przestrzegania zasad areny PVP i areny do pojedynków || Ban na 12 godzin / Ban na 1 dobę / Ban na 2 doby / Ban na 5 dób
    3.3.31) Przeszkadzanie w pojedynkach na arenie do pojedynków || Ban na 3 doby / Ban na 5 dób / Ban na 1 tydzień / Ban na 14 dni


§4 Okoliczności wpływające na długość bana
    4.1) Łagodzące:
    4.1.1) Współpraca z administracją || - 0.25 długości bana
    4.1.2) Decyzja poszkodowanego || max. - 0.5 długości bana
    4.1.3) Doniesienie na samego siebie || - 0.5 długości bana
    4.1.4) Otrzymanie bana bardzo wcześnie rano || - 6 godzin
    4.2) Zaostrzające:
    4.2.1) Brak współpracy z administracją || + 0.25 długości bana
    4.2.2) Kumulacja złamań różnych punktów regulaminu || + 0.33 długości bana
    4.2.2) Otrzymanie bana wieczorem lub w nocy || + 12 godzin
    4.2.2) Otrzymanie wcześniej wysokich kar || + 0.25 długości bana

§5 Adnotacje
   Ad. 2.3.1)  Lista oraz minimalne ceny:
- Wejdź tutaj: https://pastebin.com/raw/YxWgsaT6


§6 Postanowienia końcowe


6.1 - Zmian niniejszego regulaminu może dokonać tylko i wyłącznie jakhub
6.2 - Zakazuje się wszelkiego typu kopiowania regulaminu, gdyż stanowi on własność serwera jCraft.pl
6.3 - Obecny Regulamin obowiązuje od dnia: 11.10.2020r.